In hierdie boekie gaan jy die volgende idees kry. Al ons idees berus op KONKRETE en KINESTETIESE onderrig waar die kind leer deur belewing en nie deur werksvelle nie.

Hierdie idees kan maklik in die klas of huis ingespan word. Boonop haal ons die relevante vaardigheid aan by elke idee!

Daar is 2 boekies beskikbaar :

Boekie vir 2 – 4 jariges met die volgende idees :

20 tema gerigte aktiwiteite20 sensoriese aktiwiteite (en die resepte waar benodig)20 perseptueel motoriese aktiwiteite20 groot motoriese aktiwiteite20 aktiwiteite wat fokus op vorm, kleur en syfers (wiskunde of gesyferdheid)

Boekie vir 4 – 6 jariges met die volgende idees :

20 tema gerigte aktiwiteite20 idees vir kreatiewe aanbieding20 wiskunde idees20 taal idees20 groot motoriese idees

Hierdie boekies kan slegs uitgedruk word en nie afgelaai word of aangestuur word nie. Een pakket moet per gebruiker aangekoop word.

Slegs een van die boekies beloop R120, maar kry beide boekies vir R200.

Hier is die eerste 2 bladsye uit ons 2 tot 4 jaar boekie om jou solank ‘n idee te gee :

Koop sommer nou jou boekie hier

Sê jou sê hier