Algemene reëls vir die skryf van woorde by die klein kind

 

  • Moet nie elke woord met ʼn hoofletter begin nie, kinders gaan later alle woorde met hoofletters begin.
  • Moet nie hoofletters gebruik vir die hele woord nie, hulle sal dit ook navolg.
  • Gebruik hoofletters vir opskrifte soos bv. by die tematafel nl. Tema.
  • Gebruik ʼn hoofletter wanneer jy ʼn sin skryf soos: Sagte stemme asseblief, in die boekarea.
  • Name van mense, plekke, maande, dae van die week se eerste letter word met ʼn hoofletter geskryf.
  • Hoe kleiner die kind, hoe groter die letters.
  • Woordkaarte by prente en artikels by die tematafel word met kleinletters geskryf.
  • Woorde by objekte in die klas word met kleinletters geskryf soos deur, venster, kas, toilet.
  • Babas en baie jong kinders moet nie met geskrewe woorde oordonder word nie. Laat bv. die kalender vir die kleintjies weg en dui net die dag van die week met die datum aan en die maand. ʼn Mooi groot prent van die son of ʼn wolk is genoeg om die weer aan te dui. Een of twee prente met een woord elk is voldoende vir die temabord.
  • Kinders se name word bo, links op hulle kreatiewe kuns geskryf met die datum net onder. Dis hoe die kinders in Gr 1 geleer gaan word om te begin; links bo. Mettertyd sal die kind sy/haar naam kopieer en so leer om die eie naam te skryf. Die opvoeder kan ook dit byskryf wat die kind haar vra om by te skryf. Hulle sal dit later self probeer in hulle eie primitiewe skrif.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: