Die tema aanbieding

Bevorder kreatiewe denke van elke kind op sy/haar vlak.

 Metodes van aanbieding:

  • Gebruik jou verbeelding om die kinders se verbeelding te inspireer.

                        Vra lawwe vrae waarin die kinders dinge kan verander na willekeur bv.

                         Wat sal lekkerder smaak as dit bietjie soeter was?

                         Hoe kan mens roomys maak van spinasie?

  • Maak gebruik van al die sintuie, veral in ongewone maniere.

                         Laat die kinders met hulle kaal voete voel watter objekte aan hulle gegee word.

                         Verskaf houers met uitsonderlike reuke in wat uitgeken moet word.

  • Vra uiteenlopende-antwoord vrae.

Wat kan mens alles met water doen?

                         Hoe help water ons?

  • Vra wat-sal-gebeur-as vrae.

                         Wat sal gebeur as al die karre skielik weg is?

                         Wat sal gebeur as jy kon vlieg?

  • Vra vrae wat buite die algemeen aanvaarbare gebruike/wyses gaan.

Op watter ander maniere kan mens ‘n lepel gebruik?

                         Wat kan jy alles met ‘n stukkie tou doen?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: