Posisie

Aan die einde van graad R moet ons maats ‘n storie wat geskommel is in ‘n sinvolle volgorde kan sorteer.  Die kind moet dus kan bepaal watter prentjie is eerste, watter is tweede derde ens en wat kom laaste.  Hierdie gebeure moet in ‘n logiese volgorde geplaas word.

In hierdie leerstasie word so ‘n storie legkaart verskaf.  Die kind soek dan die prentjie wat eerste kom, sit die legkaart stukkie op sy plek en gaan haal dan die posisie kaart vir eerste.  Soek nou die prentjie wat daarop volg en gaan haal dan die kaart wat tweede op het.  Wanneer die legkaart klaar gebou is moet die kind kan wys watter prentjie was eerste en watter prentjie was laaste.

‘n Goeie idee is ook om die kind die storie hardop te laat vertel soos hy/sy dit sien.  Dit skep ‘n leergeleentheid waar jy insette kan lewer, maar ook die kans kry om die kind se logiese denke tot insae te kry.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: