Hoekom dan nou nie werkskaarte nie?

Die vraag bly dan ontstaan waarom werkskaarte dan nie geskik is vir die voorskoolse kind nie.  Dis ‘n knaende kouende vraag soos ‘n muis wat sy pad deur die boks se rand knaag.  Daar is sommer iets in jou wat waarsku teen al die hope papierwerk vir ons kleuters.  Jy sien dit in die kinders wat voor jou sit, die handjies wat onhandig die vetkryt windskeef vashou, die boudjies wat maar net nie op die stoel wil bly nie, die aandag wat telkens draal na interessanter dinge… nou hoe dan nou?

Hoekom dan nou NIE werkskaarte NIE?

Wat is dan nou fout met die werkskaarte?  Die antwoord is eintlik so eenvoudig en voor die handliggend.  Werkskaarte, en enige ander papierwerk, is fyn motoriese aksies, en alle fyn motoriese aksies MOET voorafgegaan word deur groot motoriese bewegings.

Laat die lyfie eers beweeg (die kinestetiese stadium), verskaf nou tasbare objekte om die aktiwiteit mee te beleef (die konkrete stadium) en eers dan word die semi-konkrete (die werkskaart) gegee.

Juffrou, mamma, moenie in die slaggat trap nie!  Hierdie fondasie wat gebou word deur beweging is wat die werklike voorsprong gaan gee aan jou kind.  Daar is nog baie tyd vir werkskaarte.

As jy jou kind (klas) ‘n daadwerklike voorsprong wil gee, leer deur beweging!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: