Patrone met koppies en krale

In hierdie stasie word stapel koppies (stacking cups) gebruik in kombinasie met ryf apparaat (krale).  Die stapel koppies en rygkrale is beide in primêre kleure wat beteken dat ‘n kleurpatroon geryg kan word (en gepak kan word).

Die kind stapel eers die koppies opmekaar.  Van groot na klein.  Hierdie koppies vorm dan ‘n vertikale patroon (van onder na bo of van bo na onder).

Hierna kry die kind rygkrale.  Ryg nou die kleur patroon.  Jy kan self vir die kind sê aan watter kant moet hy of sy begin die patroon uitbrei.  Begin ons bo of begin ons onder.  Op hierdie manier kan jy ook vinnig loer watter maatjie nog nie heeltemal die posisie bo en onder kan onderskei nie.

Die koppies is op ‘n vertikale vlak, maar die krale is horisontaal.  Die patroon is dus nie net ‘n eenvoudige kleur patroon nie, maar die kind moet die vertikale patroon analiseer en uitvoer as ‘n horisontale nabootsing of uitbreiding van die oorspronklike patroon.

Natuurlik is fyn motoriese oefening (die krale ryg) en kleur herkenning deel van die vaardighede wat hier ingeoefen word.  Maar ook visuele geheue en diskriminasie.  Analise en sintese is ‘n ander vaardigheid wat hier aandag kry.

Indien jou groepie jonger is (of jou maatjie nog bietjie sukkel met kleure) kan jy die koppies minder maak (en die patroon dus korter en makliker).  Of jy kan die kind lei deur saam deur die kleure te gaan en die volgorde waarin die krale geryg moet word.

 

Onthou om jou vrae te vra en terugvoer te plaas op ons vraag en antwoord gedeelte.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: