Visvang syfers

Knip vissies uit stewige karton en plak magnete agterop vas.  Die syfers 1 tot 10 word voorop die vissies geskryf. Jy kan ook net kolle op die vissies se lyf maak. Gooi die vissies nou in ‘n bakkie.

Die kind vang die vis met ‘n stok met ‘n magneet op die punt.  Tel nou die kolle op die vissie se rug en kies ‘n syfer uit die sakkie wat pas by die kolle op die vis se ruggie.

Dis ideaal as die syfers in die sakkie hout of plastiese syfers is.  Dan kan die kind eers probeer om die syfer te raai deur aan die syfer te voel.

Die kleiner maats kan net die vissies vang met die magneet.  Hulle kan selfs die kleur van elke vissie opsê saam met juffrou/mamma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: