Maak meer

In graad R (en selfs jonger as graad R) gaan ons begin leer van meer maak.  Later gaan ons leer van plus en optel.  Maar die basis hiervan is om iets meer te maak.

In hierdie stasie is daar n syferkaart in die linkerbakkie.  Die kind kies nou ‘n syferkaart vir die regter-bakkie.  Begin nou links en tel die prentjies, tel die prentjies aan die regterkant ook. Daar moet nou soveel tellers in die heel laaste bakkie gepak word.

Ons sit reeds die plus en gelyk aan tekens neer, maar gebruik nog nie die terminologie nie.  So word die kind gewoond aan hierdie tekens (blootstelling) sonder dat die wiskunde formeel gedoen word.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: