Knyp die boontjie

Vir hierdie leerstasie het ons rou boontjies gebruik.  Die kinders kan knyptangetjies gebruik, maar die boontjies kan ook met die vingertjies opgetel word.  (Hierdie stasie is nie vir die heel klein maats wat die boontjies dalk in hulle neuse kan opdruk nie.  Ook nie vir die kinders wat die boontjies gaan kou en daaraan kan verstik nie).

Hier volg ‘n paar voorstelle van aktiwiteite wat met hierdie basiese apparaat uitgevoer kan word.

  • Teken voor die tyd syfers op die boontjies.   Die kind haal ‘n boontjie uit met die knyptangetjie.  Sit nou die boontjie in ‘n bord en soek die syferkaart wat pas by die syfer.  Doen dit nou met ‘n paar boontjies.  (Dis ‘n pas bymekaar aktiwiteit)
  • Los die boontjies leeg.  Die kind kry weer syferkaarte.  Pak een syferkaart in elke bordjie.  Die kind moet nou die boontjies uittel in die bordjie om soveel in te hê as wat op die syferkaart staan.
  • Skryf letters (kleinletters) op die boontjies.  Die kind kry ‘n temawoord of die kind se naam.  Soek nou die klankies uit tussen die boontjies wat die klankies opmaak wat in jou woord of naam is.  Pak nou jou naam / woord met die boontjies.

Watter vaardighede is hier ontsluit?

  • Fyn motoriese vaardighede (die knyp van die boontjies met die knyptangetjie of vingers)
  • Gesyferdheid (die aktiwiteite saam die syferkaarte)
  • Geletterdheid (die aktiwiteite saam die woorde)
  • Herken ooreenkomste en verskille
  • Visuele geheue en visuele diskriminasie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: