Belewing van ‘n sirkel

Gooi ‘n groot sirkel oop op die vloer.  Jy kan die sirkel sny uit lap, papier of seil. Gee nou vir die kind ‘n verskeidenheid van balle waarmee hy/sy die sirkel kan beleef.  Die kind kies ‘n bal en rol die bal op die rand van sirkel.  Al in die rondte, al in die rondte.

Vir die ouer kind kan jy vra om saam met elke bal een eienskap van die bal te noem.  Oefen beskrywende woorde op hierdie manier.  Voorbeelde :  die bal is grof, glad, koud, wollerig, het stekels, is van rubber ens.

Meeste chinese winkels en ander winkels met allerlei snuffel items verkoop ‘n wonderlike verskeidenheid balle teen spot goedkoop.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: