Somme met blokkies

In die voorskoolse jare word ons maats reeds blootgestel aan optel en aftrek.  Maar ons noem dit glad nie so nie (ons praat ook nie van plus en minus nie).  Ons praat sommer so in die algemeen van maak meer of vat weg.  Jy is egter meer as welkom om die plus en minus steeds vir die kinders te gee sodat daar genoeg blootstelling daaraan is sonder dat ons noodwendig daarop fokus.

Die heel beste manier vir ons klein lyfies om te leer van meer en minder is om dit self te kan sien.  Hulle moet self kan sien hoe die blokkies meer word of minder word.  Dit is immers die basis waarop latere wiskunde berus.

Pak nou jou unifix blokkies in ‘n skinkbord.  (Lees hier meer oor hoekom) Onder die skinkbord word ons syferkaarte gepak.  Op dierdie kaarte is baie basiese somme gemerk (almal met syfers onder 10).

Die kinders moet nou die blokkies gebruik om die sommetjie te bou.  Onthou om die kind genoegsaam te help en raad en leiding te gee.

Vaardighede aangespreek deur hierdie leerstasie :

  • Fyn motoriese ontwikkeling (bou die blokkies)
  • Maak meer en minder
  • Aanvanklike blootstelling aan die plus en minus tekens

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: