Bou jou naam

Ons fokus is op :

In hierdie leerstasie is die alfabetkaarte uitgepak. Dis in volgorde uitgepak. Daar is sponsies (sommer lekker growwe sponsies) uitgepak saam met die alfabet. Jy moet 1 sponsie op elke klankie wat in jou naam voorkom pak. Gaan haal sommer jou naam van die muur af (of skryf die naam op ‘n stuk papier) om seker te maak jy sien al die klankies raak.

  • Tas persepsie (die growwe tekstuur van die sponsie)
  • Visuele geheue
  • Herken ooreenkomste en verskille
  • Vorm herkenning
  • Patroon herkenning en uitbreiding

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: