S is vir son

Gebruik ‘n papierbord vir hierdie aktiwiteit. Skryf die syfers 1 tot 10 in die papierbord en ooreenstemmende syfers op wasgoedpennetjies. Knyp nou by elke syfer die regte pennetjie vas. As jy klaar is gaan dit lyk soos ‘n son!

Vir die maats wat al meer vaardig is kan jy eenvoudige optel somme op die wasgoedpennetjies skryf en die antwoorde binne in die papierbord. Werk nou die antwoord uit en knyp die pennetjie by die antwoord vas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: