Syfers en rekkies

Druk duimdrukkers in ‘n kurkbord vas. Maak seker hulle is stewig in die bord vas sodat vingertjies hulle nie kan los wikkel nie. Langs elke duimdrukker is ‘n syfer.

Verbind nou die syfers met mekaar. Begin by 1, dan 2 ens.

Hierdie is wonderlike oefening vir die fyn spiere, maar ons oefen ook getalbegrip en opeenvolging.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: