Gebruik jou lyfie

Ons gaan ons lyfies gebruik om vorms en klankies te probeer bou. Maak seker jy het genoegsame plek wanneer jy die aktiwiteit aanpak en maak seker dat al die maats ‘n kans kry om deel te neem.

Ons gaan probeer vorms maak met deur as ‘n groep saam te werk. In hierdie aktiwiteit is dit belangrik dat jy die groep lank genoeg kans gee om op hulle eie manier die taak uit te voer. Moenie te gou inmeng of goed bedoelde raad gee nie. Kyk eers watter slim planne hulle mee vorendag kom.

Ons fokus is op propriosepsie, liggaamsbewustheid, ruimtelike oriëntasie en vorm konstantheid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: