Voorskrifpatrone

Teken voorskrifpatrone op die plaveisel met bordkryt. Onthou om die patrone duidelike lyne te maak sodat die kind sommer mooi kan sien. Ons gaan nou loop op die lyne. Begin aan die linkerkant van die patroon en beweeg na regs.

Ons lees mos ook van links na regs, so ons oefen sommer waar is links en waar is regs. (Lateraliteit)

Jy kan ook met blokkies bou op die patroon van links na regs. Probeer agteruit loop op die patroon, probeer ook kant toe beweeg op die patroon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: