Kreatiwiteit

Ek wil jou nooi om kinders toe te laat om hulle eie leer te skep. Ons is geneig om elke leerstasie en aktiwiteit tot in die fynste besonderhede te beplan sodat die leergeleenthede veby vlieg en ons dit nie eens raaksien nie.

Uitnodigende onderrig beteken jy gaan (as begeleier) al die kinders betrek en motiveer om deel te neem, maar dit beteken ook dat jy ondergeskik is aan die leerproses wat dan plaasvind.

Hierdie proses word deur die kind gedryf en nie deur die begeleier nie. Dit is dikwels agv ons eie mikrobestuur dat leerstasies uitloop op ‘n ramp (in ons oë) aangesien ons eie verwagting nie aan voldoen word nie.

Staan ‘n tree terug, hou behoorlik toesig, maar bewonder die “magic” wat plaasvind as die kinders hulle eie skeppende “stemme” ontdek.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: