Die doel van perseptuele ontwikkeling

DOELSTELLINGS

Met uitgeligde aspekte van perseptuele waarmening, het ons ‘n paar algemene doelstellings en doelwitte saamgestel.

 1. Herkennig van regterhand/linkerhand.
 2. Vir bewuswording van die liggaam.
 3. Oriëntering t.o.v. ruimte.
 4. Relasie tussen voorwerpe en die kind self in die ruimte.
 5. Vir die bevordering van onderskeidingsvermoë.
 6. Om die numeriese begripsvermoë te bevorder.
 7. Geleentheid vir aandaggewing word geskep.
 8. Om aandagspan te verleng.
 9. Vir verbetering van konsentarasievermoë.
 10. Die kind se luistervermoë word bevorder.
 11. Ter bevordering van visuele persepsie.
 12. Vir die verbetering (bevordering) van ouditiewe persepsie.
 13. Geleentheid vir kleuronderskeiding.
 14. Aanleer of inskerping van ruimtelike begrippe soos voor, agter, binne, buite, onder, bo, langsaan.
 15. Vir die stimulering van vermoë van assosiasie.
 16. Bevordering van sosialisering deur beurt te moet afwag – een na die ander, een op ‘n keer.
 17. Bewuswording van sosiale orde (maatjie kry ook ‘n kans).
 18. Om die vermoë vir klassifikasie te inisieer.
 19. Om die kleuters geleentheid te gee om gebruik te maak van hulle vermoë.
 20. Om gewone dinge sowel as ongewone dinge om die kind te identifiseer en te benoem.
 21. Benoeming van voorwerpe wat onthou moes word (kort- sowel as lang termyn geheue).
 22. Die benoeming van teenoorgesteldes.
 23. Die benoeming van dieselfdes.
 24. Om deel van ‘n geheel te herken.
 25. Vir die onderskeiding tussen smake, reuke, klanke, ens.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: