Visuele en ouditiewe vermoëns van die voorskoolse kind

Hier volg ‘n opsomming van die visuele en ouditiewe vermoëns van die voorskoolse kind. Dit is slegs enkele leidrade van wat verwag kan word op ‘n sekere ouderdom. Hou egter in gedagte dat chronologiese ouderdom nie die enigste maatstaf is nie, maar dat dit ten nouste saamhang met :

 • Die kleuter se opvoedigsmilieu
 • Die geleenthede en stimulering wat hy tuis sowel as in die sentrum ontvang
 • Sy taalontwikkeling
 • Sy algemene fisiese ontwikkeling en gesondheidstoestand

Ouditief 3 jaar

 • Kan getalle wat nie op mekaar volg herhaal bv. 2, 5, 8
 • Die kind kan die rigting waarvan ‘n klank kom identifiseer.
 • Die kind kan bekende geluide identifiseer.
 • Kan eenvoudige opdragte korrek uitvoer.

Ouditief 4 – 5 jaar

 • Die kind kan die rigting van ‘n klank identifiseer.
 • Kan 3 opdragte onthou en korrek uitvoer
 • Kan eenvoudige ritme patrone klap
 • Kan diere-, huis- en straatgeluide identifiseer.
 • Kan verskille tussen toonhoogte, hard en sag, vinnige en stadige musiek onderskei.
 • Kan 4 tot 5 getalle wat nie op mekaar volg, herhaal : bv 7,9,11,3,2

Ouditief 5.5 – 6.5 jaar

 1. Dieselfde as bo; plus
 2. Kan 5 – 6 getalle deurmekaar onthou.
 3. Kan aanvangsklanke en rymwoorde identifiseer.
 4. Kan ‘n storie in die regte volgorde vertel.
 5. Kan goed wysie hou. 
 6. Kan klanke wat hy hoor, saamvoeg tot verstaanbare word, k-a-t.
 7. Kan 4 of meer opdragte onthou.

Visueel

3 jaar

 1. Kan ‘n eenvoudige legkaart voltooi.
 2. Kan ‘n sirkel, driehoek en vierkant inpas.
 3. Kan basiesiese kleure identifiseer, bymekaar pas en meestal 3 benoem (rooi en geel) blou-groen verwar.
 4. Kan ‘n eenvoudige model nabou.
 5. Kan ‘n O + nateken.
 6. Mannetjie is gewoonlik kopvoeter.
 7. Kan ‘n skêr hanteer maar nog nie vaardig knip nie.

4 – 5 jaar

 1. Kan verskille tussen voorwerpe onderskei.
 2. Kan +- 8 vorms pas, en ook benoem.
 3. Teken mannetjie, kop, lyf, bene, arms, ook oë, neus, mond, ore.
 4. Huisie begin vorm aanneem.
 5. Kan 4 primere kleure pas en benoem, soms ook oranje, pers, swart, wit.
 6. Kan ‘n eenvoudige kralepatroon inryg.
 7. Voltooi legkaarte.
 8. Kan O + V H T O nateken.
 9. Kan ontbrekende dele van mannetjie invul.
 10. Kan op ‘n buitellyn knip sonder detail. Bv. ‘n vierkant en ‘n sirkel.

5.5 – 6.5 jaar

 1. Kan ‘n vormbord voltooi en benoem.
 2. Kan moeiliker vorms pas.
 3. Kan redelike moeilike legkaarte voltooi.
 4. Kan ingewikkelde kralepatroon voltooi.
 5. Kan verskille in 2 prente waarneem.
 6. Teken mannetjie volledig, nek,vingers, soms  X-straal figure.
 7. Teken huisie met deur, venster, skoorsteen.
 8. Kan 6 kleure benoem en 10 – 12 pas.
 9. Kan reghoek driehoek vierkant en sirkel nateken – teken spontaan letters en syfers na.
 10. Kan al sy eie naam herken en skryf.
 11. Kan uit dele ‘n geheel saamstel, bv. Vormcolage iets herkenbaar.
 12. Knip redelik fyn detail, bv. buitellyne van ‘n mannetjie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: