Persepsie LES 1

Les 1

LESTIPE

Persepsie – gesig – diskriminasie

GROEP

Seniors

TEMA

Troeteldiere/Kleur

DOELSTELLINGS

  1. Om kleuters se visuele diskriminasie te bevorder.
  2. Taalontwikkeling – woordeskat en begripsvorming.
  3. Aanleer en inskerping van ruimtelike begrippe soos agter, voor, binne, buite, verhouding van voorwerpe tot mekaar en tot die individu.

APPARAAT

Drie bokse verskillende groottes. Drie voorwerpe bv. opgestopte diertjies of voorwerpe van verskillende kleure.

AANBIEDING

Plaas bokse in ‘n ry. Vra kinders hoeveel daar is, hoe verskil hulle – vormkonstantheid word beklemtoon. Gesels oor dele van boks – bokant, onderkant, binne-in, voorkant, agterkant, sykant. Gesels oor gebruik van die bokse.

Plaas speelgoed in verskillende posisies in verhouding tot bokse bv. voor, agter, bo-op, binne-in. Laat kleuters self plaas in posisies wat ander bevel.

KLEUTERDEELNAME

  1. Kleuters tel bokse, sê hoe hulle verskil, gesels oor nut.
  2. Sê waar die speelgoed geplaas is.
  3. Een kleuter sê die posisie terwyl ‘n ander dit doen.
  4. Kleuters neem in die groep waar en vorm begrippe en kry geleentheid om die feite individueel informeel weer te gee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: