Woordkaart speletjie

Gebruik die woordkaarte wat saam met jou tema gebruik is.

Gee vir elke kind (of in groepies) polsklokkies. Maak klein klokkies vas met ‘n rekkie.  Gee eers genoeg tyd vir die kind om hiermee te eksperimenteer voordat die orde herstel word en ons met die aktiwiteit gaan begin.

· Plaas die woordkaarte op ‘n plek sodat dit duidelik sigbaar is.  Maak ook seker dat die skrifgrootte geskik is vir die ouderdom kind in jou groep.

· Sê die woord met die klem op die lettergrepe.

· Vra die kinders om saam met elke lettergreep die klokkie te skud.  Na die woord moet die klokkie met ander hand stilgehou word.

· Skuif nou die klokkie na die enkels en stamp die voete saam met elke lettergreep.

Sing ‘n bekende liedjie saam en stamp jou voete op die ritme saam met die liedjie.  Herhaal die aktiwiteit deur die klokkie te skuif na die pols.

One thought on “Woordkaart speletjie

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: