Aanlyn indiensopleiding vir kleuterskole

Aangebied deur Yolandi van Graad R sonder Werkskaarte)

Sedert die “lockdown” aangekondig is, besef ons dat aanlyn opleiding nou essensieel is.

In hierdie tyd van ‘n verswakte ekonomie moet ons almal spaarsamig wees.

Ons wil graag  bekostigbare opleiding vir jou en jou skool moontlik maak, sonder om gehalte af te water.

In plaas daarvan dat jy en jou personeel in persoon werkswinkels of opleiding bywoon, gaan ons dit nou aanlyn doen.

Ons stel Oasis Klub Aanlyn Indiensopleiding bekend en nooi jou om deel te wees hiervan !

Baie mense is maar skrikkerig vir enigiets aanlyn doen, maar ons is hier om jou te help.

Hiermee ‘n kort uiteensetting van wat ons bied….

Is die opleiding interaktief (jy kan vrae vra en beantwoord word in die sessie) of is dit net video’s ?

Dis lewendige sessies – jy en jou mense gesels met die aanbieder, vra vrae en ons maak seker almal is by voor ons aangaan.

Watter tipe opleiding is beskikbaar ?

 Eenmalig – onderwyseresse (3 ure)

Dagbeplanning en leerstasies

Aanbieder : Yolandi van den Heever

Kostes : R195.00 per persoon – sluit CPTD punte in met sertifikaat.

Eenmalig – assistente (2 ure)

Die rol van die assistent in die kleuterskool

Aanbieder : Sophie Breytenbach

Kostes : R95.00 per persoon – met sertifikaat

Nota : Die onderwyseres- en assistant sessie kan gelyktydig geskied, aangesien daar twee verskillende aanbierder is

Deurlopend

Onderwerpe (kliek hier vir meer detail)

 • Fisiese inrig van die klas/speelkamer
 • Beplanning van die dagprogram
 • Kognitiewe vaardighede
 • Perseptueel-motoriese vaardighede
 • Kreatiewe uitdrukking
 • Taalontwikkeling
 • Lewensvaardighede
 • Leeruitkomste/verwagte mylpale
 • Profesionaliteit
 • Administrasie

Aanbieders : Yolandi van den Heever en Sophie Breytenbach (gassprekers soos drs. Judy van Heerden en Reda Davin sal per geleentheid deelneem)

Kostes : 

R700.00 vir die eerste maand se opleiding (eerste geleentheid van 2 ure, en dan nog ‘n geleentheid na ‘n paar dae van 2 ure).

Ons sal 3 personeellede by ons daaglikse Whatsapp idees groep voeg ook.

Opvolg sessies kos R500.00 per maand ( 2 x 1 uur kontak sessies per maand waar ons help met opleiding en beplanning. 

Ons sal graag sommige van die sessies aan die assistente ook wil afstaan.

Julle bepaal self
 • hoeveel tyd ons aan watter onderwerpe spandeer
 • watter onderwerpe vir julle belangrik is
 • in watter volgorde die onderwerpe hanteer moet word

Kostes vir deurlopende aanlyn opleiding is nie per persoon nie, maar per skool.

 Jy kan jou personeel selfs van die huis af op hul selfone of rekenaars laat deelneem.

Kan ek my eie onderwerpe kies ?

Jy kan vir seker – ons bespreek graag jou spesifieke behoeftes met jou en stel ‘n program op vir jou daarvolgens.

Hoe bevoeg is die aanbieders ?

Beide is voltyds betrokke by Klein Kinderonderrig en het tussen hulle meer as 50 jaar ervaring in die bedryf.

Yolandi is die aanbieder van die gewilde Graad R sonder werkskaarte werkswinkel en het al meer as 2500 onderwyseresse landswyd opgelei.

Alle onderrig beginsels is gebasseer op die NCF van geboorte tot 4 jaar en CAPS. 

Ons maatskappy is geakkrediteer as ‘n SACE diensverskaffer.  

Watter proses volg julle om my skool se spesifieke behoeftes te bepaal ?

Die die hoof en relevante personeel voltooi ‘n aanlyn vraelys.

Saam met hierdie lys kan jy vir ons fotos en video’s Whatsapp na 082 476 8000 om geskrewe werk te beperk.

Hierdie lys handel oor die volgende onderwerpe :

·         Verloop van die dagprogram. 

·         Klaskamer/speelkamer uitleg. 

·         Aanbieding van die kurrikulum. 

·         Temabeplanning. 

·         Beplanning van lesse (groepaanbieding)/aktiwiteite. 

·         Beplanning van leerstasies. 

·         Beplanning van die omgewing vir vryspel binne. 

·         Beplanning van die omgewing vir vryspel buite. 

·         Klaskamerpraktyk; didaktiese verloop van aanbiedings. 

·         Die proses van assessering. 

·         Beplanning van die middagprogram.

Die data so verkry gebruik ons om jou spesifieke program op te stel.

Watter proses volg julle om my te help met hierdie nuwe manier van opleiding ontvang ?

Eerstens help ons jou om met Zoom vertroud te raak met

 • ‘n gids (kliek hier) met stappe om Zoom te gebruik vanaf jou rekenaar of selfoon (sonder om sagteware te installeer)
 • gratis Zoom sessies deur ons gefassiliteer uitsluitlik sodat jy jou Zoom vaardighede kan toets VOORDAT jy betaalde sessies bywoon
 • hierdie gratis sessies word gereeld geskeduleer, maar jy kan een eksklusief vir jou en jou personeel reël, sodat jy seker maak JOU mense sal kan regkom met die tegnologie !

Dan help ons jou om jou mense by die sessies te laat aansluit met

 • Google Calendar “invites” aangestuur vir jou en/of jou personeel (veral as hulle by die huis is) – niemand kan sê hulle het nie geweet nie
 • skakels wat direk na die Zoom sessies lei wat jy met jou personeel op julle Whatsapp groepie kan deel (kliek net en jy begin Zoom !)

Wat het ek of my personeel nodig om aanlyn opleiding te ontvang ? (sien ook detail gids vir Zoom hier)

 1.       Maak seker

1.1.    jy het internet toegang op die selfoon/rekenaar/tablet wat jy wil gebruik

1.2.    die selfoon/rekenaar/tablet se kamera, luidsprekers en mikrofoon werk

1.3.    die selfoon/rekenaar/tablet wat jy wil gebruik het ‘n “web browser”


Hoeveel data gebruik dit ?

Zoom gebruik ongeveer 1MB data per minuut en ons sessies is ‘gewoonlik n halfuur of minder op ‘n slag.

Begroot dus 30 MB data vir elke halfuur Zoom sessie.

Ek stel belang – wat is volgende ?

 1. Vergewis jou en jou personeel van Zoom, soos per aangehegte gids
 2. Voltooi ons  aanlyn vraelys sodat ons jou behoeftes beter kan verstaan
 3. Ons sal jou kontak om per Zoom ‘n verkennende gesprek met jou te voer (gratis) rondom jou behoeftes en begroting

Ons is opgewonde om met julle hande te vat so oor die kuberruimte !

One thought on “Aanlyn indiensopleiding vir kleuterskole

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: