Lepels en patrone

Gebruik verskillende lepels in hierdie aktiwiteit. Die lepels word met die bakkie (of skep) gedeelte na verskillende kante gepak. Die kind word nou kans gegee om die patroon te herhaal.

Die fokus hier is op patroon herkenning en rigting. Kyk of jou kind kan sien in watter rigting die lepel se bakkie lê en of jou kind sy/haar eie patroon ook so kan pak.

Hierdie mooi lepels het ons by Woolworths gekoop. Daar is soortgelyke lepels by meeste plekke beskikbaar waar buite eetgerei en plastiese ware verkoop word.

Die vaardighede hier is : rigting, patroon herkenning,kleur herkenning, patroon uitbreiding, posisie in die ruimte, analise en sintese, opeenvolging.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: