Tuis aktiwiteite

Tans, in Suid-Afrika, en reg oor die wêreld is mense tuis. Die Covid-19 virus het lande in paniek hulle hekke laat sluit. Ons skole is toe, maar nie gesluit nie. Die onderrig van ons kinders het nou weer – soos in die ou dae – teruggeskuif huis toe.

Mammas en pappas is op Facebook en soek angstig na boeke om aan te koop, werkskaarte om uit te druk en papiere om te voltooi. Vir ons as volwassenes is boeke gelyk aan leer en vordering. Dis hoe ons dink, hoe meer papiere, hoe beter die vordering.

Hierdie manier van dink is egter nie waar vir ons voorskoolse en selfs grondslagfase maats nie. Ons moet weer kyk na dr Carla Hanneford wat skryf in Smart Moves “All learning is anchored by movement”. En prof Marike de Witt wat sê dat perseptueel motoriese vaardighede die fondasie vorm van alle toekomstige leer. (The Young child in context)

Doen jouself, en die kinders in jou huis, ‘n guns en begin hulle fondasie stewig bou in hierdie tyd. Elke steen sekuur gelê sodat die huis van formele leer nie in mekaar tuimel nie. Die stene van perseptuele ontwikkeling wat insluit : diskriminasie, geheue, onderskeiding, analise en sintese, lateraliteit, ruimtelike bewustheid, oriëntasie, rigting … en nog ‘n hele klomp ander.

Leer deur beweging, leer deur belewing, leer deur vryspel… Wanneer ons kinders vry is om keuses te maak kan werklike leer plaasvind. Die kind kan konsepte ver bo sy/haar vuurmaakplek bemeester wanneer die kind self aktiwiteite kan aanpak. Die plek van die ouer is leiding en deelname, nie oorneem en bestuur nie.

Doen jouself en jou kind ‘n guns en gebruik hierdie tyd om konsepte deur konkrete en kinestetiese belewing vas te lê!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: