Skep ‘n omgewing geskik vir leer

Vryspel is ‘n woord wat ‘n verkeerde interpretasie gekry het die afgelope tyd. In ons geestes oog sien ons kinders wat maak wat hulle wil, alles in die naam van vryspel.

Dit is egter nie wat vryspel is nie. Vryspel is kinders wat vry is om keuses te maak, binne ‘n raamwerk en omgewing wat die opvoeder/ouer/onderrigter vir hulle skep. Die kind kan kies HOE om die apparaat in te span (steeds binne ‘n raamwerk) en hoe LANK om daarmee besig te wees.

Die volwassene moet altyd onthou dat hulle ondergeskik is aan die kind binne hierdie opset. Die kind neem die leiding en gee die pas aan. Die leer wat by hierdie aktiwiteite plaasvind kan dan gesien word as terloops. Die fokus van die leeraktiwiteit is die kind se kreatiewe interpretasie, die leer wat plaasvind is terloops en nie geforseerd nie.

Hierdie aktiwiteite word dus nie beplan deur die volwassene nie, maar is eerder die kind wat gebruik wat beskikbaar is om hulle eie leer te skep en hulle interpretasie te gee aan die aktiwiteit.

Waarsku die kind tydig indien hierdie aktiwiteit tot ‘n einde moet kom. Moet asb nie sommer net skree OPRUIMTYD nie!!! Gee ‘n kort tyd waarskuwing. Nog so 3 minute dan gaan ons opruim.

Dis ook nie nodig om die kind absoluut ALLES toe te laat nie. Jy mag verwag dat die legkaart nie gebruik word as skopgrawe nie, of dat die fantasie klere nie gebruik word as vloerlappe nie. Maar maak seker dat jy voor die tyd die reëls en beperkings duidelik maak. Dis futiel om te probeer orde skep as dinge reeds handuit geruk het.

Lekker speel! Lekker leer! En onthou dat ons maats op hulle beste leer wanneer hulle SELF die leer mag skep.

One thought on “Skep ‘n omgewing geskik vir leer

Add yours

  1. Mag alle opvoeders en ouers hierdie stuk lees. Dit bevat al die kern-waarhede van kreatiwiteit en as dit sou toegepas word, gaan ons honderde volwassenes kry wat Elon Musk en Nicola Tesla na die kroon gaan steek!!!!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: