Tel in twees

Maak jou eie getallelyn. Vir jou graad R kind gaan hy tot by 10. Die lyn kan tot by 20 strek vir jou graad 1 kind. Gebruik nou enige tellers saam met die lyn. Dit kan klippies, doppies, diertjies en selfs teelepels wees!

Pak nou eers die tellers een op elke getal. Tel soos julle aangaan. (1, 2, 3 ens.) Vat jou die tellers weg, tel weer saam. (10, 9, 8 ens.)

Pak nou net ‘n teller op elke tweede getal (spring bo-oor 1 en land op 2, spring bo-oor 3 en land op 4). Tel nou net elke getal waar daar ‘n teller geland het. (2,4,6 ens) Pak nou weer die tellers terug en tel soos jy hulle wegpak. (10, 8, 6 ens.)

Ons het sowaar is twees getel! Vorentoe en terug.

‘n Variasie hiervan, wat veral vir jou nóg jonger kind kan werk is om bakkies uit te pak. Die opvoeder knyp nou 2 pennetjies aan elke bakkie vas. Die kind moet nou 2 tellers in elke pak, tel soos julle aangaan.

Kies nou getalkaarte om by elke bakkie wat volg te pak. Dit gaan dan ook in twees wees.

2 thoughts on “Tel in twees

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: