Kyk mooi!

Vir hierdie aktiwiteit kry die kind en die ouer of juffrou dieselfde kleure en grootte blokke. Ons het twee stelle stapel blokke gebruik. Jy kan ook stapel koppies gebruik (stacking cups).

Die ouer of juffrou pak nou die blokke eers in ‘n eenvoudige patroon langs mekaar. Gebruik net so 3 of 4 blokke. Die kind herhaal nou die patroon. Onthou om na kleur, grootte, posisie en rigting te kyk!

Maak die patroon nou al moeiliker! Gee die kind kans om telkens die patroon te herhaal.

Wat leer ons maats?

  • rigting
  • kleur
  • posisie in die ruimte
  • analise en sintese

Waarheen is ons op pad hiermee?

Vir ons om te kan lees en skryf moet ons woorde en sinne kan herken, skommel en in volgorde kan pak om ‘n sinvolle woord of sin te bou. Hierdie is die begin!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: