Kleure

Mens is geneig om te vergeet dat ons kinders op hulle beste leer as hulle al hulle sintuie kan inspan. Hulle wil kan sien, en voel, en hoor en proe en vat! Hoe meer sintuie ons gebruik – hoe beter leer en onthou ons.

In plaas daarvan om ‘n kleurwiel teen jou muur te plak en te hoop vir die beste, gaan ons met die kleure speel. Gooi ‘n verskeidenheid van kleursel in bakkies. Gebruik nou druppers om die kleure te meng, kyk wat gebeur.

Vergelyk nou dít wat julle waargeneem het met die kleurwiel teen die muur.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: