Bou syfers

Voor jy die syfers op papier nader hark moet jou kind die vorm van elke syfer eers beleef op allerlei konkrete maniere.

Gebruik klippies, doppies, proppies, tellers, klei, skoenveters en enige ander interessante ding waarop julle julle hande kan lê om die syfers mee te bou.

Begin elke syfer op die regte plek. Gesels oor watter syfer volgende kom en watter een het voor hierdie een gekom. (Syfers is iets wat ons in konteks moet leer, ons moet weet waar presies pas die 4 in bv.)

Op hierdie informele manier leer ons kinders hoe om syfers te “skryf” lank voor daar enige kryte betrokke is.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: