100 Idees met eenvoudige apparaat

In hierdie boekie gaan jy die volgende idees kry. Al ons idees berus op KONKRETE en KINESTETIESE onderrig waar die kind leer deur belewing en nie deur werksvelle nie.

Hierdie idees kan maklik in die klas of huis ingespan word. Boonop haal ons die relevante vaardigheid aan by elke idee!

Daar is 2 boekies beskikbaar :

Boekie vir 2 – 4 jariges met die volgende idees :

  • 20 tema gerigte aktiwiteite
  • 20 sensoriese aktiwiteite (en die resepte waar benodig)
  • 20 perseptueel motoriese aktiwiteite
  • 20 groot motoriese aktiwiteite
  • 20 aktiwiteite wat fokus op vorm, kleur en syfers (wiskunde of gesyferdheid)

Boekie vir 4 – 6 jariges met die volgende idees :

  • 20 tema gerigte aktiwiteite
  • 20 idees vir kreatiewe aanbieding
  • 20 wiskunde idees
  • 20 taal idees
  • 20 groot motoriese idees

Hierdie boekies kan slegs uitgedruk word en nie afgelaai word of aangestuur word nie. Een pakket moet per gebruiker aangekoop word.

Slegs een van die boekies beloop R120, maar kry beide boekies vir R200.

Hier is die eerste 2 bladsye uit ons 2 tot 4 jaar boekie om jou solank ‘n idee te gee :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: