Gooi die letter raak

Hierdie aktiwiteit het ons eie maats baie geniet!

Teen die muur is alfabetkaarte geplak (Kliek hier vir die pakket waarin die kaarte voorkom.) Die kaarte is binne in papierborde geplak. Op hierdie manier kan die kind makliker die kaart raaksien op die agtergrond.

Gee nou vir die kind temawoorde (haal dit sommer van jou temabord af!) en ‘n boontjiesak. Kies ‘n woord en begin by die eerste letter. Soek nou die letter teen die muur en gooi dit raak. Hou so aan totdat die hele woord raakgegooi is.

Ons fokus hier op :

  • groot spier ontwikkeling
  • voorgrond agtergrond onderskeiding
  • visuele geheue en diskriminasie
  • analise en sintese

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: