Woordkaarte

Haal jou temawoorde en temaprente van jou bord af. Gee nou vir die kind kans om die regte woord by die regte prente te pas. Die opvoeder gaan hiermee moet help!

Ryg nou krale in … 1 kraal vir elke letter. Watter woord het die meeste letters? Kyk, daardie woord se string krale is ook die langste.

Ons leer van : analise en sintese, opeenvolging en kry blootstelling aan nuwe woorde en die geskrewe taal. Boonop oefen ons koördinasie en die fyn spiere so met die ryg saam.

Hierdie woorde en prente kom uit een van ons temas. Skaf joune hier aan :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: