Somme met ‘n hoepel

Trek ‘n hoepel oor met kleefpastiek (NIE glad wrap nie, met DC Fix). Sê nou hardop vir die kind ‘n getal bv. 3. Die kind gooi nou 3 balle na die hoepel wat dan vaskleef. Sê nou nog ‘n getal bv. 2. Gooi nou nog 2 balle om vas te plak. Tel nou saam hoeveel balle daar is.

Dit is belangrik dat die kind aan elke bal vat soos dit getel word. Die een-tot-een assosiasie word so ingeoefen en vasgelê.

Wat leer ons ?

  • Groot motoriese ontwikkeling
  • Gooi met akkuraatheid
  • Getalbegrip
  • Opeenvolging
  • Basiese bewerkings
  • Lê begrip van een-tot-een assosiasie vas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: