Lap syfers

Hierdie oulike lapsyfers is ongeveer 50cm hoog en heerlik om in konkrete leerstasies in jou klas of huis te gebruik.

  • Die kind kan op die syfers ry met ‘n karretjie of ‘n balletjie daarop rol.
  • Pak blokke op elke syfer om te wys hoeveel dit is.
  • Verbind die syfers aan mekaar met veters om te wys hoe die syfers op mekaar volg.
  • Pak getalkaarte langs elke syfer om te wys hoeveel dit is.
  • Pak die getalname langs elke syfer om die getalname in te oefen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: