Posisie en rigting

Gebruik 2 leë eierhouertjies. Span enige tellers in. Aan die een kant pak die opvoeder die tellers uit. Aan die ander kant moet die kind dit herhaal. Ons fokus nie net op die kleure nie, maar ook op die posisie van die tellers.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: