Kleuter Kliek tuis

Is jy en jou kind tuis hierdie jaar? Ons tuisprogram is vir jou!

Ouderdom kind :Hierdie program fokus op kinders tussen 4 en 6 jaar oud (Dis jou graad RR en graad R kind.)

Watter werkswyse volg ons? :Kinders van die voorskoolse ouderdom kan bloot nie alleen aanlyn leer nie.  Ons fasiliteer en begelei dus die ouer om die aktiwiteite te kan aanbied.  Daar is egter sommige kort videos deur opvoeders opgeneem bedoel vir die kind.

Hoeveel tyd moet jy per dag hieraan spandeer? :Die gefasiliteerde aktiwiteite (jou taal, wiskunde en lewensvaardighede) moenie langer as 2 ure per dag neem nie.  Die res van die dag is gevul met speel, stories lees en lekker kreatiewe werk.  Moenie bekommerd wees nie, ons gaan jou lei!

Wie het die program saamgestel?Die program is deur Yolandi van den Heever en Sophie Breytenbach saamgestel, maar betrek verskeie ander opgeleide opvoeders soos Janica Bothma en Bea du Preez.  

Is dit geregistreer?Ons instansie is by SACE geregistreer as diensverskaffer en ons program is in lyn met CAPS (wat die amptelike kurrikulum assessering beleid is van Suid-Afrika).

Hoe gaan ek weet of my kind vorder?Aan die einde van elke week druk jy ‘n bladsy uit waarop jy vir jou eie kind ‘n punt gee vir sekere vaardighede.  Dis nie ‘n TOETS nie, dis ‘n observasie wat deur die ouer gemaak word aangaande die kind se vordering.

Hoe lyk die inhoud tipies van die program?  :Elke week sluit die volgende in :
1.  Tema besprekings – soms is dit videos en soms is dit teks (die ouer bied die teks aan, die video word deur die kind gekyk)

2.  Tema aktiwiteite – hierdie aktiwiteite fokus op wetenskap tegnologie biologie ens.  Dis tema gerig.  Sommige temas het meer hiervan as ander, afhangend van die temas.

3.  Kreatiewe aktiwititeite – ons fokus is op werklike kreatiwiteit en nie die skep van produkte nie.

4.  Wiskunde aktiwiteit (1 per dag)

5.  Taal aktiwiteit (1 per dag)

6.  Werkskaart (1 per dag)

7.  Letter van die week (ons leer die letters foneties aan)

8.  Perseptuele aktiwiteite (1 per dag)

9.  Groot motoriese aktiwiteite (1 per dag)

10.  Ons voeg sensoriese aktiwiteite, bak en brou, projekte ens deurlopend by om vir die ekstra pret te sorg.

Moet ek die hele jaar inskryf?Nee, dis modulêr.  Julle skryf maand tot maand in soos benodig.  LET WEL: Om die hele jaar se uitkomste en assesserings aan te spreek moet al 10 modules gedoen word.

Wat moet ek alles aankoop om te kan deelneem?

 • Legkaarte
 • Tellers (enige tellers)
 • Wasgoedpennetjies
 • Papierborde
 • Hout blokkies
 • Verf
 • A3 papier
 • Allerlei afval papier
 • Jy moet toegang hê tot ‘n drukker
 • Gom
 • Skêr
 • Leesboeke
 • Rygkrale
 • Veters
 • Springtou
 • Bal
 • Hoepel
 • Boontjiesakkies
 • Leë eierdosies, leë melkboksies, leë boksies, leë toiletrolletjies
 • Pasta, rys, meel (allerlei kombuis items)
 • Allerlei teken en inkleur goed
 • Emmers en skottels
 • Bakkies en borde
 • Klei (sommer baie!)  ek gee die resep later
 • Klei speel apparaat (ons gaan jou help om jou eies te maak ook)

Mag ek my kind tuis leer?Tuisonderrig is wettig in Suid-Afrika.  Graad R is nog nie skoolpligting nie en verg geen registrasie tans nie (dit gaan heel moontlik verander).

Sal my kind kan teruggaan skool toe?Ja, ons inhoud is op standaard.  Die assesserings is standaard en die portefeulje wat jy opbou ook.  Gaan hê vroegtydig ‘n gesprek met die skoolhoof van die skool wat julle oorweeg vir Graad 1 om seker te maak julle is op dieselfde bladsy.

Wat is die koste? R300/maand

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: