Sorteer

Daar is min dinge so wonderlik in onderrig as om items uit die kind se leefwêreld te neem en in te span as leergeleenthede. Sorteer is ‘n aksie waar die kind sekere eienskappe van ‘n objek herken en onderskei en daardie eienskap gebruik om ander objekte te identifiseer wat dieselfde eienskappe het. Sjoe, as mens dit so stel dan besef jy dat dit nie sommer so ou hierjy aktiwiteitjie is nie.

Ons kan boonop nog verder uitbrei en objekte klassifiseer ook. As ek bv al die voertuie uit ‘n groep prente uitgehaal het (of gesorteer het) kan ek hulle nou verder klassifiseer in water, lug, spoor en pad vervoer. Hoe ouer (en meer vaardig) die kind hoe meer eienskappe kan ‘n kind onderskei en hoe ingewikkelder raak hierdie klassifiseer aksie.

Kom ons gaan loer na ‘n pret idee om in jou huis te sorteer.

Kouse! Dis natuurlik ‘n maklike item om te sorteer want elke kous het net 1 opsie vir ‘n maat. Gooi ‘n paar kouse uit op die mat (die pare moet los van mekaar wees) en gee jou kind kans om die maats by mekaar te pas. Let op na die kouse se kleur en lengte.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: