Geletterdheid

Vir hierdie leerstasie is ons groot lap alfabet op die grond uitgepak. Dis in die korrekte volgorde gedoen (al leer ons maats nog lank nie daardie volgorde nie, begin ons solank die fondasie informeel lê). Nou het elke kind ‘n alfabet kaartjie gekry. Stap nou deur die groot letters op die grond en soek die plek waar jou letter pas. (#vorm konstantheid en visuele geheue en diskriminasie)

Sodra jy dit reggekry het kan jy vir jou ‘n woord kom haal. Loer nou na die heel eerste letter in die woord. Stap nou deur die groot alfabet en gaan soek daardie letter. Pak die woord daar.

Hierdie aktiwiteit fokus op geen manier op formele lees of selfs letters nie! Die fokus is op die herkenning van die vorms van die letters en die blootstelling aan die geskrewe taal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: