Tel met ontbytpap

In hierdie aktiwiteit kry die kind kans om hulle fyn spiere in te span en om getalbegrip in te oefen. Die kind kan sien hoe die hopie hoër raak met elke toenemende getal, die kind tel die pap een vir een op en begin elke keer van voor af tel (wat opeenvolging vaslê) en boonop kan ons na die tyd die pap eet!

Kyk die video hier :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: