Wat sien jy?

Visuele diskriminasie beteken onder andere dat ‘n persoon na iets kan kyk en kan raaksien hoe dit van mekaar verskil en waar dit dieselfde is. Ons gebruik dit baie by lees en skryf. Die a en o lyk baie na mekaar, maar daar is ook ‘n verskil. Kom suksesvol te kan lees, moet die kind die verskil kan raaksien sonder om té lank daaroor te dink.

In hierdie aktiwiteit pak ons plastiese vorms met verskillende kleure uit (verskille) , almal lyk dieselfde (ooreenkomste) behalwe een (verskillend). Die kind gaan sy/haar diskriminasie vermoë gebruik om te sê watter een verskil.

In hierdie aktiwiteit pak ons plastiese vorms met verskillende kleure uit (verskille) , almal lyk dieselfde (ooreenkomste) behalwe een (verskillend). Die kind gaan sy/haar diskriminasie vermoë gebruik om te sê watter een verskil.

Die onderstaande aktiwiteit het nóg meer verskille en ooreenkomste om raak te sien. Daar is so baie dit kan ons behoorlik deurmekaar maak! Die kind moet boonop leer hoe om te onderskei tussen ooreenkomste en verskille wat in ag geneem moet word (die voorgrond) en dit wat weggelaat kan word (die agtergrond). Ons noem dit voorgrond-agtergrond onderskeiding.

Oefen dit in deur ‘n prent te gebruik wat woes besig is en die kind spesifieke vrae te vra. Ons het hierdie oulike plekmatjies wat ons daarvoor inspan. Die kind kry kans om die maats uit te soek en op die regte plek te pak.

Oefen dit in deur 'n prent te gebruik wat woes besig is en die kind spesifieke vrae te vra.  Ons het hierdie oulike plekmatjies wat ons daarvoor inspan.  Die kind kry kans om die maats uit te soek en op die regte plek te pak.

‘n Ander manier om visuele diskriminasie (en geheue) te oefen is deur geheue speletjies. Ons het ons eie lekker groot geheue speletjie gemaak met papierborde. Die kind moet telkens kies watter borde by mekaar pas.

'n Ander manier om visuele diskriminasie (en geheue) te oefen is deur geheue speletjies.  Ons het ons eie lekker groot geheue speletjie gemaak met papierborde.  Die kind moet telkens kies watter borde by mekaar pas.

One thought on “Wat sien jy?

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: