Knip en die kleuter …

Ek het hieronder ‘n foto geplaas van ‘n tipiese knip aktiwiteit wat dikwels in werksboeke of op Pinterest (en soortgelyke platforms) voorkom.

Oulike aktiwiteit, maar is die kind gereed?

Alhoewel die aktiwiteit oulik is (en selfs sinvol is) moet daar ‘n hele aantal vaardighede ontwikkel wees alvorens hierdie aangepak kan word. Kom ons dink saam aan die volgende :

  • Die kind moet reg op ‘n stoel kan sit (postuur)
  • Gebruik albei hande effektief (lateraliteit)
  • Fyn spier ontwikkeling moet reeds gevorderd wees (fyn spier ontwikkeling)
  • Hand oog koördinasie (as jou kind nog nie ‘n groot bal kan vang nie, moenie met hierdie aktiwiteit aangaan nie)
  • Posisie in die ruimte (die papier moet gedraai word soos die kind knip) – jy sal duidelik sien hoe die kind hulle lyfies probeer draai as hierdie vaardigheid nog aandag kort
  • Liggaamlike bewustheid (ek moet weet waar op die papier my vinger is dat ek hom nie afknip nie)
  • Aandagspan (hierdie aktiwiteit neem ‘n hele rukkie om te voltooi, maak seker jou kind het die kapasiteit)
  • Visuele diskriminasie (as die kind nie die lyne kan onderskei nie, hoe gaan hy/sy daarop knip?)
  • Voorgrond agtergrond onderskeiding (waar is die voorgrond- die lyn waarop ek moet knip – en die agtergrond)
  • Visuele geheue (ons hand en die skêr maak ‘n redelike gedeelte van die prentjie toe waar ek moet knip, die kind moet dus onthou waar die lyne loop om daarop te kan knip)

Al die bogenoemde vaardighede MOET eers via beweging aangeleer word en bemeester word alvorens ons na hierdie papierwerkie kan beweeg. Hou in gedagte dat hierdie aktiwiteit ‘n werkskaart is, wat fokus op die samekoms van ‘n klomp vaardighede wat ons aanneem reeds bemeester is. Moenie spring na die laaste aktiwiteit in ‘n reeks ontwikkeling en wonderlike resultate verwag nie.

One thought on “Knip en die kleuter …

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: