Daar kan baie gesê word oor blokspel. Dit bevorder die verbeelding en kreatiewe denke, dit help met die fyn spiere ontwikkeling. Dit leer ons kinders deel met mekaar. Dit help met kleur en vorm ontwikkeling.

Een aspek van blokbou wat ons egter soms miskyk is die waarde van blokspel in leer lees (en skryf). Blokspel is ‘n belangrike deel van die ontwikkeling van die vaardigheid wat ons analise en sintese noem.

Dit beteken basies dat ons kinders die vaardigheid leer om na ‘n hoop blokke te kyk, te fokus op spesifieke blokkies wat hulle benodig en dan iets daarmee te bou. Die eindproduk is dan die huisie, karretjie of wat ookal.

Hierdie selfde proses is nodig vir lees. Ons moet die alfabet (klanke) as te waar uit die hoop uitken wat nodig is om ‘n woord en later ‘n sin te bou. Ons moet die volgorde reg kry, anders is ons spelling en ons sinne verkeerd.

Die uitken van die blokke is die analise deel, die bou van die produk is die sintese deel.

Moet dus nie blokke se waarde in jou klas en huis onderskat nie! Julle is besig om te leer lees. 🙂

Sê jou sê hier