Ons moet altyd in gedagte hou dat letters niks anders is as vorms in ‘n spesifieke manier gegroepeer nie. Die saamgegroepeerde vorms het dan ‘n vooraf bepaalde betekenis wat ons die klank noem. So is ‘n sirkel en ‘n baie smal reghoek (n verskillende lengtes) teenaan mekaar enige van die volgende opsies : a, b, d, p

Die kind moet dan genoeg weet van lateraliteit (links, regs, bo en onder) sowel as posisie in die ruimte en ruimtelike oriëntasie om die letters sinvol uit die blokke te kan bou.

Eers wanneer die kind vlytig en gemaklik daarmee is om hierdie vorms aan mekaar te sit, kan ons met ‘n gerustheid oorbeweeg na die platvlak vorms (oftewel die werkskaarte).

In hierdie leerstasie kan jy vir die kind ‘n letterkaart gee. Die kind gebruik nou balle om die letter te bou. Let op na die begin en eindpunt van elke letter.

Sê jou sê hier