Voor jy die syfers op papier nader hark moet jou kind die vorm van elke syfer eers beleef op allerlei konkrete maniere.

Gebruik klippies, doppies, proppies, tellers, klei, skoenveters en enige ander interessante ding waarop julle julle hande kan lê om die syfers mee te bou.

Begin elke syfer op die regte plek. Gesels oor watter syfer volgende kom en watter een het voor hierdie een gekom. (Syfers is iets wat ons in konteks moet leer, ons moet weet waar presies pas die 4 in bv.)

Op hierdie informele manier leer ons kinders hoe om syfers te “skryf” lank voor daar enige kryte betrokke is.

Sê jou sê hier