Geletterdheid


Woordkaarte

Haal jou temawoorde en temaprente van jou bord af. Gee nou vir die kind kans om die regte woord by die regte prente te pas. Die opvoeder gaan hiermee moet help! Ryg nou krale in … 1 kraal vir elke letter. Watter woord het die meeste letters? Kyk, daardie woord se string krale is ook… Continue Reading →

Gooi die letter raak

Hierdie aktiwiteit het ons eie maats baie geniet! Teen die muur is alfabetkaarte geplak (Kliek hier vir die pakket waarin die kaarte voorkom.) Die kaarte is binne in papierborde geplak. Op hierdie manier kan die kind makliker die kaart raaksien op die agtergrond. Gee nou vir die kind temawoorde (haal dit sommer van jou temabord… Continue Reading →

100 Idees met eenvoudige apparaat

In hierdie boekie gaan jy die volgende idees kry. Al ons idees berus op KONKRETE en KINESTETIESE onderrig waar die kind leer deur belewing en nie deur werksvelle nie. Hierdie idees kan maklik in die klas of huis ingespan word. Boonop haal ons die relevante vaardigheid aan by elke idee! Daar is 2 boekies beskikbaar… Continue Reading →

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: