Hierdie aktiwiteit het ons eie maats baie geniet!

Teen die muur is alfabetkaarte geplak (Kliek hier vir die pakket waarin die kaarte voorkom.) Die kaarte is binne in papierborde geplak. Op hierdie manier kan die kind makliker die kaart raaksien op die agtergrond.

Gee nou vir die kind temawoorde (haal dit sommer van jou temabord af!) en ‘n boontjiesak. Kies ‘n woord en begin by die eerste letter. Soek nou die letter teen die muur en gooi dit raak. Hou so aan totdat die hele woord raakgegooi is.

Ons fokus hier op :

groot spier ontwikkelingvoorgrond agtergrond onderskeidingvisuele geheue en diskriminasieanalise en sintese

Sê jou sê hier