Mens is geneig om te vergeet dat ons kinders op hulle beste leer as hulle al hulle sintuie kan inspan. Hulle wil kan sien, en voel, en hoor en proe en vat! Hoe meer sintuie ons gebruik – hoe beter leer en onthou ons.

In plaas daarvan om ‘n kleurwiel teen jou muur te plak en te hoop vir die beste, gaan ons met die kleure speel. Gooi ‘n verskeidenheid van kleursel in bakkies. Gebruik nou druppers om die kleure te meng, kyk wat gebeur.

Vergelyk nou dít wat julle waargeneem het met die kleurwiel teen die muur.

Sê jou sê hier