Vir hierdie aktiwiteit kry die kind en die ouer of juffrou dieselfde kleure en grootte blokke. Ons het twee stelle stapel blokke gebruik. Jy kan ook stapel koppies gebruik (stacking cups).

Die ouer of juffrou pak nou die blokke eers in ‘n eenvoudige patroon langs mekaar. Gebruik net so 3 of 4 blokke. Die kind herhaal nou die patroon. Onthou om na kleur, grootte, posisie en rigting te kyk!

Maak die patroon nou al moeiliker! Gee die kind kans om telkens die patroon te herhaal.

Wat leer ons maats?

rigtingkleurposisie in die ruimteanalise en sintese

Waarheen is ons op pad hiermee?

Vir ons om te kan lees en skryf moet ons woorde en sinne kan herken, skommel en in volgorde kan pak om ‘n sinvolle woord of sin te bou. Hierdie is die begin!

Sê jou sê hier