Blokke en syferkaarte

Mens kry oral blokke te koop met syfers op. Span nou hierdie blokke in saam met jou syferkaarte. Die kind kies ‘n blok, identifiseer die syfer en vind nou die syferkaart wat daarby pas.

Onthou om die prente op die syferkaarte een vir een te tel.

Leave a Reply