Gebruik 2 leë eierhouertjies. Span enige tellers in. Aan die een kant pak die opvoeder die tellers uit. Aan die ander kant moet die kind dit herhaal. Ons fokus nie net op die kleure nie, maar ook op die posisie van die tellers.

Sê jou sê hier